Tăng chiều cao sau khi qua giai đoạn dậy thì thật ra không khó khăn như bạn nghĩ, ở lứa tuổi này bạn vẫn có thể tăng chiều cao chỉ là ở mức độ chậm hơn, có thể áp dụng các bài tập tăng chiều cao, các món ăn giúp bổ sung dinh dưỡng tăng chiều cao hay sử dụng thực phẩm chức năng tăng chiều cao để thúc đẩy hocmon tuyến yên phát triển.