khuyến khích trẻ tập luyện thường xuyên để tăng chiều cao